Blog

5 mei
Geschreven door Jan

Was het Miel Cools niet die zong dat je over liefde veel onzin hoort beweren? Welnu, dat geldt ook voor multitasking. Als ik mijn bescheiden mening even mag geven, wordt er over multitasking zelfs méér onzin beweerd dan over de liefde.  En als ik dat niet mag, dan is het nog altijd zo!

Onze hersenen zouden er niet op ingesteld zijn, het zou schadelijk zijn voor onze hersenactiviteit en geen enkele van de ‘tasks’ (voor de anglofoben onder jullie: taken) zou even goed uitgevoerd worden als wanneer de taken elk afzonderlijk, lineair zouden worden uitgevoerd.

4 mei
Geschreven door Jan

Iedereen zal het met me eens zijn wanneer ik zeg dat concentratie een belangrijk ingrediënt is van het recept voor slagen. Toewijding, talent, overtuiging en kennis zijn dat uiteraard ook, maar vandaag viel me op hoe belangrijk concentratie is.

3 mei
Geschreven door Jan

Je kan eigenlijk nooit echt dat exacte moment bepalen waarop een idee ontstaat. Vaak is het een aaneenschakeling van gedachten, indrukken, impressies, reacties, enz., ... die dan uiteindelijk ooit tot een ‘idee’ uitgroeien. Welke van de creatieve ingrediënten bepalend waren om weer andere te stimuleren, en in welke mate dat gebeurde, is bijna niet te achterhalen. Niemand geeft daar trouwens ook een snars of sikkepit om! Punt is: ineens is het resultaat er, en dan kunnen we er met z’n allen een mening over gaan hebben. 

Juicht!

2 mei
Geschreven door Jan

Het staat zo in je agenda, en dan hou je jezelf daaraan! Want als je een afspraak met jezelf niet nakomt, dan ben je jezelf gewoon aan het bedriegen. En ik wil niet bedrogen worden! En al helemaal niet door mezelf! Dus dan hou je jezelf daaraan!

Alleen wordt het vrij snel duidelijk dat het best wel moeilijk is om gewoon even te gaan zitten en ‘te schrijven’ (want zo stond dat dus in mijn agenda). 

‘Writer’s block’, wordt dat dan in het jargon al eens genoemd.

13 mei
Geschreven door Jan

"Wij verzamelen schoenen... En dan hoor ik altijd dat geroezemoes, dat gefluister, en altijd ook een paar mensen (meestal mannen) die ons uitschelden voor "homo's".  Welnu, ik kan u verzekeren: wij hebben daar goede redenen voor!

Pagina's

Abonneren op Lankmoed blog